Usuwanie kłykcin kończystych oraz fałdów anodermalnych elektrokoagulacją

Kłykciny kończyste są częstym powikłaniem infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, dochodzi do przerostu nabłonka okolicy krocza, narządów płciowych lub odbytu. Za rozwój kłykcin kończystych odpowiadają wirusy typu 6 oraz 11 rzadziej wysoko onkogenne typu 16,18 które mogą doprowadzić do transformacji nowotworowej. Leczenie kłykcin jest bardzo trudne, może dochodzić do nawrotów. Najtrudniej się leczy kłykciny okolicy odbytu.

Na czym polega zabieg.

Elektrokoagulacja jest bezpieczną skuteczną metodą polegającą na użyciu prądu zmiennego o dużej częstotliwości. Rezultatem jest ścięcie biała przy pomocy łuku elektrycznego.  Przy użyciu tej metody można usuwać kłykciny kończyste każdej dostępnej okolicy. Przed zabiegiem znieczulamy zmienioną chorobowo tkankę środkiem znieczulającym lignocainą a następnie wypalamy chorobowo zmienioną zmianę. W analogiczny sposób usuwamy skutecznie fałdy anodermalne (fałdy okołoodbytnicze)

Przygotowanie do zabiegu

Zabieg nie wymaga specjalnego przygotowania, o zastosowaniu elektrokoagulacji w usunięciu kłykcin lub fałdów okołoodbytniczych decyduje każdorazowo lekarz. W przypadku większych zmian koniecznym może być kilkukrotne powtórzenie zabiegu.

Po zabiegu usunięcia kłykcin zalecane jest zaszczepienie pacjenta/tki   szczepioną przeciwko HPV.