Usunięcie pieprzyków

Pieprzyki to najczęściej łagodne zmiany barwnikowe jednakże każdy pieprzyk należy obserwować ponieważ pod wypływem różnych czynników mogą przekształcić się w zmianę złośliwą.

Wskazania do usunięcia pieprzyków:

  • Pieprzyki o atypowych cechach,
  • Pieprzyki o podwyższonym ryzyku transformacji nowotworowe.

Jak przebiega zabieg:

Chirurgiczne usuniecie pieprzyków jest złotym standardem leczenia podejrzanych o transformację nowotworową zmian skórnych. Wycinek z pieprzyka wysyłany jest na badanie histopatologiczne. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.

Przed wykonaniem zabiegu konieczna jest wizyta lekarska celem kwalifikacji do zabiegu

Chirurgiczne usuniecie pieprzyka  wykonuje:

lek. med. Adrian Karamon

lek.med. Magdalena Prusak

lek med. Marta Maksymiuk

Zarejestruj się  726 726 726