USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH

Jest badaniem ,,pierwszego rzutu” w diagnostyce patologii węzłów chłonnych. Podczas badania ocenia się morfologię węzła, czyli jego wielkość, stosunek osi długiej do krótkiej, obecność wnęki, jednorodność, echogeniczność, a także typ unaczynienia. Wszystkie wymienione parametry mają wpływ na interpretację wyniku badania. Węzły kuliste, bez widocznej wnęki, z mieszanym bądź odtorebkowym wzorcem unaczynienia budzą niepokój onkologiczny. Powiększone węzły chłonne z widoczną wnęką, unaczynieniem odwnękowym, prawidłowym stosunkiem osi długiej do krótkiej wynoszącym 2, przemawiają za procesem zapalnym.

Przygotowanie do badania:

Ocena węzłów obwodowych nie wymaga specjalnego przygotowania. Przy ocenie węzłów krezkowych jamy brzusznej, zaleca się przygotowanie jak do badania USG jamy brzusznej.

lek.med Marcin Goczewski

Zarejestruj się 726 726 726