USG NERWÓW OBWODOWYCH

Struktury poddawane badaniu:

Kończyna górna:

  • nerw promieniowy
  • nerw międzykostny tylny (z uwzględnieniem strefy przejścia przez mięsień odwracacz)
  • nerw łokciowy
  • nerw pośrodkowy

Kończyna dolna:

  • nerw kulszowy
  • nerw piszczelowy
  • nerw podeszwowy
  • nerw strzałkowy (wspólny / powierzchowny / głęboki)

Przygotowanie do badania:brak zaleceń.

lek.med Marcin Goczewski

Zarejestruj się 726 726 726