USG STAWU ŁOKCIOWEGO

Metoda obrazowania stawu łokciowego przy użyciu ultradźwięków. Badanie składa się z oceny statycznej oraz dynamicznej stawu (analiza struktur stawowych podczas zginania / prostowania łokcia oraz nawracania / odwracania przedramienia).

Struktury dostępne badaniu:

  • jama stawu, przednia torebka stawu (wysięk stawowy, przerost błony maziowej)
  • zarysy kości ramiennej, promieniowej i łokciowej
  • zarysy chrząstki bloczka i główki kości ramiennej
  • ścięgna wspólne prostowników oraz zginaczy („łokieć tenisisty”, „łokieć golfisty”)
  • więzadło poboczne promieniowe, obrączkowate i łokciowe
  • dalszy przyczep ścięgna mięśnia dwu- i trójgłowego ramienia
  • nerw łokciowy z oceną dynamiczną stabilności nerwu

Przygotowanie do badania:brak zaleceń.

lek.med Marcin Goczewski

Zarejestruj się 726 726 726