USG DOPPLEROWSKIE TĘTNIC DOMÓZGOWYCH

Badanie wykonywane przy użyciu ultradźwięków, określające stan tętnic szyjnych i kręgowych. Standardowo ocenia się sumę grubości wewnętrznej i środkowej warstwy ściany tętnicy czyli kompleksu intima-media. Grubość powyżej 1 mm świadczy o wystąpieniu ryzyka choroby wieńcowej. Kolejnym parametrem podlegającym badaniu jest obecność blaszek miażdżycowych oraz ich morfologia (wielkość, stopień uwapnienia oraz zarysy). Dzięki zastosowaniu projekcji dopplerowskich oceniamy prędkość przepływu w tętnicach oraz morfologię fal. Znaczny wzrost prędkości przepływu może świadczyć o istotnym hemodynamicznym zwężeniu.

Przygotowanie do badania:brak zaleceń.

lek.med Marcin Goczewski

Zarejestruj się 726 726 726