USG CIEŚNI NADGARSTKA

Przyczyną zespołu cieśni nadgarstka jest obrzęk nerwu pośrodkowego, powstałego w wyniku jego ucisku na wysokości kanału nadgarstka. Najczęściej dolegliwość diagnozuje się u
osób długotrwale pracujących przy komputerze, maszynie do pisania, wykonujących prace biurowe. Badanie USG uwidacznia obrzęk nerwu oraz jego przyczynę (obecność ganglionu, zapalenie pochewek ścięgnistych, a także niestabilność i uwięźnięcie nerwu podczas badania dynamicznego).

Przygotowanie do badania: brak zaleceń.

lek.med Marcin Goczewski

Zarejestruj się 726 726 726