(STRONA PODESZWOWA)

  • rozcięgno podeszwowe
  • zarysy kostne
  • przebieg ścięgien zginacza długiego palców, zginacza długiego palucha, strzałkowego długiego
  • trzeszczki palucha
  • zmiany na przebiegu nerwów (np. „nerwiak Mortona”)

Przygotowanie do badania:brak zaleceń.