(STRONA GRZBIETOWA)

przestrzenie maziowe (kaletki, pochewki, jamy stawów)

 • kaletki kostki przyśrodkowej i bocznej
 • pochewki ścięgien mięśni
 • piszczelowego przedniego i tylnego
 • strzałkowych długiego i krótkiego
 • zginacza długiego palców i palucha
 • prostownika długiego palców i palucha
 • jamy stawów stępu i śródstopia oraz palców
 • zarysy kostne (wyrośla kostne, nadżerki, złamania)
 • tłuszczaki, gangliony, zwapnienia

aparat więzadłowy:

 • piszczelowo-strzałkowe przednie
 • piszczelowo-strzałkowe tylne
 • skokowo-strzałkowe przednie
 • piętowo-strzałkowe
 • więzadło piętowo-skokowe boczne
 • więzadło trójgraniaste
 • więzadła stawu Choparta
 • więzadła stawu Lisfranca

ścięgna:

 • mięśnia strzałkowego długiego
 • mięśnia strzałkowego krótkiego
 • mięśnia strzałkowego trzeciego
 • mięśnia piszczelowego przedniego
 • mięśnia prostownika długiego palucha
 • mięśnia prostownika długiego palców
 • mięśnia piszczelowego tylnego
 • mięśnia zginacza długiego palców
 • mięśnia zginacza długiego palucha