Test PVC

TEST PVC 170/150/130  jest testem określającym wydolność tlenową metodą pośrednią.

Umożliwia nam określenie maksymalnego pułapu tlenowego przez poddanie zawodnika wysiłkowi submaksymalnemu. W zależności od wieku sportowca określana jest wartość obciążenia w jednostkach Watt przy częstości skurczów serca na poziomie 170/150/130/min.

Znając powyższe dane, dzięki skonstruowaniu przez Astrand i Ryhming 1953r. specjalnego nomogramu, jesteśmy w stanie wyznaczyć metodą pośrednią maksymalny pobór tlenu (VO2max).

Metoda za znalazła szerokie uznanie przez sportowców szczególnie w dyscyplinach wytrzymałościowych.

lek. med. Marcin Goczewski
Lekarz medycyny rodzinnej

Zarejestruj się  726 726 726