Test maksymalnej miarowości

Test maksymalnej miarowości jest zalecanym przez Niemiecki Związek Kolarstwa testem, podczas którego oceniania jest maksymalna kadencja przy jak najmniejszym obciążeniu. Trwa 6 sekund, wynik testu zależy od przygotowania motorycznego kolarza. Istnieje możliwość wykonania testu używając własnej ramy roweru.

Izokinetyczny test maksymalnej wydajności służy ocenie wydolności beztlenowej .Celem testu jest pokonywanie jak największego obciążenia w Watt utrzymując jednocześnie stałą wcześniej ustaloną kadencję. Sportowiec rozpędza się celem osiągnięcia planowanej kadencji, po czym stara się pedałować z całych sił. Czym większy pokonuje wysiłek, tym trenażer Cyclus 2 zadaje większy opór tak, że kolarz pomimo woli nie jest w stanie pedałować szybciej niż ponad wcześniej wyznaczoną kadencję.

Istnieją różne odmiany tego testu.

  1. Traction Force Test jest serią izokinetycznych testów maksymalnej wydajności przy różnych kadencjach (70,90,110,130/min). Każdy test trwa 6 sekund i jest wykonywany co 4 minuty. Dzięki wynikom dowiadujemy się na jakiej kadencji podczas krótkiego sprintu sportowiec osiąga największą moc w Watt.
  2. Anaerobowy test zalecany przez Niemiecki Związek Kolarski. Parametry jak kadencja i czas trwania testu ustala się indywidualnie. Jest badaniem bardzo wyczerpującym, nie trwającym krócej niż 40 sekund. Celem testu jest ocena maksymalnego stężenia kwasu mlekowego w krwi obwodowej sportowca po wykonaniu ekstremalnie wyczerpującego wysiłku.

lek. med. Marcin Goczewski
Lekarz medycyny rodzinnej

Zarejestruj się  726 726 726