Szczepienia ochronne

Szczepienia według krajów:


mgr  Ewa Gełdon

W naszej Klinice wykonujemy szczepienia ochronne zalecane ze względu na bardzo wysoką skuteczność w zapobieganiu wielu niebezpiecznym chorobom.

W Programie Szczepień Ochronnych, obok szczepień obowiązkowych, występują także szczepienia zalecane dla określonych grup osób z uwagi np. na wiek, stan zdrowia czy sytuację epidemiologiczną w danym regionie. Wykaz zalecanych szczepień ochronnych określa Minister Zdrowia w drodze obwieszczenia.

Szczepienia zalecane to szczepienia przeciwko takim chorobom jak:

  • zakażenia pneumokokowe ( m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, Sepsa, bakteriemia, zapalenie płuc z bakteriemią)
  • biegunki rotawirusowe
  • WZW typu B dla grup nieobjętych szczepieniami obowiązkowymi
  • WZW typu A
  • grypa
  • kleszczowe zapalenie mózgu
  • ospa wietrzna
  • zakażenia wywołane przez bakterie Streptococcus pneumoniae Neisseria meningitidis
  • rak szyjki macicy wywołany zakażeniem wirusem HPV (szczepionka przeciw wirusowi HPV)