Partnerzy

Firma VO2MAX Sp. z.o.o  jako autoryzowany dystrybutor sprzętu do badań ergospirometrycznych niemieckiej firmy CORTEX dostarczyła nam system ergospirometryczny Metalyzer dzięki któremu w sposób pełni profesjonalny dokonujemy oceny wydolności u sportowców.

www.vo2max.pl

  • vo2
  • si_ubezpiecz
  • saltuszdrowie-logo
  • PZU-LOGO-RGB
  • allianz_logo