Iniekcje osoczem bogatopłytkowym (PRP)

Osocze bogatopłytkowe (PRP) jak sama nazwa wskazuje jest to frakcja osocza bogata w płytki krwi. Zawartość płytek krwi w takim osoczu jest 4-5 razy większa w stosunku do wartości referencyjnych. Występują różne typy osocza. Osocze bogatopłytkowe może być przed podaniem aktywowane Ca Cl2, może być bogate bądź ubogie w leukocyty. Te różnice odgrywają rolę w skuteczności leczenia w poszczególnych schorzeniach. Mechanizm działania osocza polega na uwalnianiu z płytek krwi czynników wzrostu, które posiadają zdolności regeneracyjne.

Przygotowanie pacjenta do zabiegu

Przed zabiegiem należy wykonać morfologię oraz oznaczyć parametry krzepnięcia krwi. W zależności od okolicy podania PRP może być zalecane unieruchomienie na kilka dni stawu, dlatego może być konieczne przybycie pacjenta z kierowcą.

Wskazania do podania osocza bogatopłytkowego

 • Ostre urazy ścięgien, mięśni i więzadeł u sportowców uprawiających wyczynowo sport
 • Przewlekłe schorzenia ścięgien, mięśni, więzadeł jak łokieć tenisisty, łokieć golfisty, entezopatia ścięgna Achillesa oraz entezopatia rozcięgna podeszwowego
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Blizna pourazowa śródmięśniowa

Osocze bogatopłytkowe znalazło zastosowanie w regeneracji nerwów obwodowych oraz w stanach zapalnych kaletek

Przeciwwskazania

 • Duże odchylenia od wartości referencyjnych morfologii krwi
 • Ciężkie zaburzenia krzepnięcia
 • Brak możliwości rekonwalescencji po wykonanym zabiegu
 • Brak współpracy pacjenta z lekarzem
 • Choroby układowe ( przeciwwskazanie względne)

Wykonanie zabiegu

Pobiera się krew żylną, umieszcza do specjalnego zestawu i odwirowuje. Po odwirowaniu z zawartości probówki oddziela się frakcję bogatą w płytki krwi i umieszcza w strzykawce. Następnie lekarz wstrzykuje osocze bogatopłytkowe w chorobowo zmieniony obszar.

Postępowanie po podaniu osocza bogatopłytkowego.

 • Nie przykładaj lodu przez pierwsze 72 godziny od podania osocza
 • W miejscu ukłucia utrzymuj opatrunek przez 12-24 godziny

U jednego na 10 pacjentów w wyniku stymulacji systemu odpornościowego dochodzi do dolegliwości bólowych. Proszę przyjąć jako lek przeciwbólowy paracetamol.

Przez okres10-12 tygodni nie używaj niesteroidowych leków przeciwzapalnych takich jak Ibuprom, Aspiryna itd.

Sterydy powinny być odstawione na 3 tygodnie przed oraz 4 tygodnie po zastosowaniu podania osocza.

U niektórych pacjentów może pojawić się obrzęk przez 7 dni.

Staw w miejscu podania leku będzie unieruchomiony przez 3 trzy doby. Przez cały okres unieruchomienia oraz  7 dni później, zalecana jest profilaktyka przeciwzakrzepowa.  Przez okres stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej zaleca się stosowanie kul.

 • I faza 0-3 dni – unieruchomienie
 • II faza 7-10 dni – wykonywanie łagodnych ruchów, unikać  rozciągania.
 • III faza od 2 do 4 tygodni – rozpocząć  ćwiczenia oporowe od łagodnych do umiarkowanych oraz wykonywać aktywne rozciąganie od łagodnego do dynamicznego
 • IV faza powrót do aktywności

Działania niepożądane

Leczenie osoczem bogatopłytkowym  to leczenie własną krwią, działania niepożądane są sporadyczne i szybko przemijające, może to być bolesność w miejscu wkłucia, niewielki obrzęk lub dolegliwości bólowe.

Iniekcje osoczem bogatopłytkowym wykonuje

lek. med. Marcin Goczewski