Nefrologia

dr n.med. Małgorzata Grabowska

Choroby nerek początkowo mogą przebiegać bezobjawowo. Nie leczone
jednak przechodzą w stan przewlekły, co powoduje nieodwracalne zmiany w
narządach i może stanowić poważne zagrożenie dla życia.
Dzięki nowym możliwością diagnostyki i leczenia chorób nerek możemy
je rozpoznać znacznie wcześniej i wybrać odpowiednią formę leczenia.

W naszej Poradni Nefrologii przeprowadzamy
badania diagnostyczne oraz udzielamy porady lekarskiej zarówno pacjentom,
których leczenie refundowane jest przez NFZ, jak i pacjentom prywatnym.

NAJCZĘSTSZE CHOROBY NEREK I UKłADU MOCZOWEGO

Najpowszechniejszymi chorobami nerek są:

– ostre lub przewlekłe kłębkowe zapalenie nerek
– odmiedniczkowe zapalenie nerek
– torbielowatość nerek
– mocznica (uremia)
– zespół nerczycowy
– nowotwór nerki

Do najczęstszych chorób układu moczowego zaliczamy:

– kamica dróg moczowych
– zapalenie cewki moczowej i pęcherza moczowego
– zapalenie miedniczek nerkowych
– nowotwór dróg moczowych

OBJAWY

Objawami wskazującymi na możliwość wystąpienia chorób nerek lub
układu moczowego mogą być:

– obrzęki wokół oczu (zwłaszacza u dzieci)
– obrzęki rąk, stóp, kostek
– pieczenie i bolesność w trakcie oddawania moczu
– częstomocz, oddawanie moczu w nocy
– brak przyrostu masy ciała u dzieci
– krwisty mocz o ciemniejszym zabarwieniu
– mętny mocz o ostrym zapachu przypominającym amoniak
– bolesność w okolicy lędźwiowej poniżej dolnych żeber
– podwyższone ciśnienie krwi
– przewlekła niedokrwistość

DIAGNOSTYKA

Diagnostyka może obejmować następujące badania:

– badanie ogólne moczu
– posiew z moczu
– badanie uroflometryczne z użyciem uroflometru wykonywane przy
zaburzeniach mikcji (oddawania moczu)
– badania biochemiczne krwi (stężenie mocznika, kreatyniny, kwasu
moczowego, sodu, potasu, wapnia, fosforu, białek, cholesterolu)
– OB i morfologię
– pomiar ciśnienia krwi (także przy użyciu aparatu holterowskiego
monitorującego ciśnienie krwi przez 24 godziny)
– USG nerek i USG układu moczowego
– biopsję nerki