Echo serca

Echo serca jest specjalistycznym badaniem pracy serca przy użyciu ultradźwięków. Badanie to pozwala ocenić struktury anatomiczne, w tym aparat zastawkowy wewnątrzsercowy, kurczliwość mięśnia sercowego,  a także przy użyciu projekcji dopplerowskich możemy bardzo precyzyjnie ocenić przepływ krwi w aorcie, sercu oraz naczyniach systemu płucnego. Echo pomaga określić stan serca po przebytym zawale, oszacować ilość płynu w worku osierdziowym. Jest pomocnym badaniem w diagnostyce choroby nowotworowej serca czy obecności skrzepliny. Należy podkreślić, iż echo serca nie daje skutków ubocznych i może być bezpiecznie wielokrotnie powtarzane.

Wskazania do wykonania echa serca:

  • choroba niedokrwienna serca;
  • stan po zawale;
  • podejrzenie skrzepliny w jamach serca;
  • ocena aparatu zastawkowego wewnątrzsercowego;
  • diagnostyka szmerów serca;
  • wykrywanie wad serca;
  • podejrzenie wysięku w worku osierdziowym;
  • diagnostyka nadciśnienia płucnego;
  • diagnostyka chorób osierdzia i wsierdzia;

Na czym polega badanie:

Pacjent rozbiera się do pasa, kładzie na plecach albo boku. Lekarz pokrywa skórę ultrasonograficznym żelem, przykłada głowicę do klatki piersiowej i dokonuje wszelkich niezbędnych pomiarów. Badanie jest całkowicie bezbolesne.

Umów wizytę:

+ 48 726 726 726
rejestracja@sonoexpert.pl
Rejestracja online