Cennik usług za udostępnienie dokumentacji medycznej*

Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej
1,48 zł/1str.
Kserokopia dokumentacji medycznej
0,75zł/1str.
Wyciąg, odpis lub kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
2,48 zł

* Cennik wchodzi w życie z dniem 04.01.2016r.