Cennik Orzecznictwo

Prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T
 200 zł
Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 80 zł
Badanie sportowo – lekarskie (Badanie sportowca)
 200 zł