Cennik laboratorium

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
Mocz – badanie ogólne  15,00
OB. 14,00
Rozmaz krwi (manualnie) 16,00
PT (INR) 18,00
APTT 17,00
Fibrynogen 23,00
D-dimer, ilościowo 52,00
Glukoza 14,00
Elektrolity (Na, K) 25,00
Sód 14,00
Potas 14,00
Lipidogram (CHOL, HDL,  nie-HDL, LDL, TG) 47,00
Cholesterol całkowity 13,00
Cholesterol HDL 14,00
Cholesterol LDL met. Bezpośrednią 24,00
Trójglicerydy 14,00
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) 59,00
ALT  15,00
AST 15,00
Fosfataza zasadowa 15,00
Bilirubina całkowita 15,00
Bilirubina związana (bezpośrednia) 14,00
Bilirubina wolna (pośrednia) 27,00
GGTP 15,00
Cholinoesteraza 24,00
Dehydrogeneza mleczanowa 24,00
Mocznik 14,00
Kreatynina 14,00
Klirens kreatyniny 23,00
Kwas moczowy 13,00
Białko całkowite 15,00
Albumina 15,00
Proteinogram 36,00
Żelazo 15,00
Ferrytyna 41,00
Wapń całkowity 14,00
Wapń zjonizowany 16,00
Chlorki 14,00
Fosfor nieorganiczny 14,00
Magnez 15,00
BADANIA KAŁU
Kał- badanie ogólne 12,00
Kał- resztki pokarmowe 11,00
Kał- pasożyty (1ozn) 18,00
Owsiki (wymaz parazytologiczny) 19,00
Kał- G. lamblia met. ELISA 47,00
Kał- krew utajona (bez diety) 26,00
Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (3 próbkI) 220,00
Kał- rota i adenowirusy 57,00
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
hs CRP 36,00
CRP, ilościowo 23,00
ASO, ilościowo 28,00
RF, ilościowo 27,00
Odczyn Waalera-Rosego 27,00
anty-CCP 126,00
CK-MB, aktywność 35,00
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
CK 18,00
CK-MB, mass 55,00
Troponina T 55,00
Mioglobina 60,00
HEMATOLOGIA
Morfologia krwi 23,00
Retikulocyty 18,00
SEROLOGIA
Grupa krwi 41,00
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) 95,00
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 42,00
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
TSH 36,00
FT4 38,00
FT3 38,00
T4 37,00
T3 37,00
anty-TPO 42,00
ANTY-TG 42,00
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 109,00
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE 
FSH 38,00
LH 39,00
Estradiol 39,00
Progesteron 39,00
Prolaktyna 38,00
Beta-HCG 45,00
HCG wolna podjednosta beta 114,00
Witamina D3 25(OH)

Witamina D3 1,25(OH)

85,00

210,00

Witamina B12 45,00
PSA całkowite 48,00
Wapń w moczu 12,00
Testosteron 39,00