Przedpłata na wizyty do dr. Jastrzębowskiej (psychiatra)

W związku z cyklicznym niestawianiem się pacjentów na potwierdzone wizyty do dr Jastrzębowskiej od dnia 1 listopada 2019 wprowadzamy system przedpłat.
Najpóźniej dwa dni robocze przed wizytą należy uiścić opłatę 150 zł na rachunek bankowy:
96 8335 0003 0100 3334 2000 0010
W tytule należy podać imię i nazwisko pacjenta. W przypadku braku przedpłaty wizyta będzie automatycznie anulowana.
W przypadku niestawienia się pacjenta na wizytę przedpłata nie będzie podlegać zwrotowi.