USG MÓZGOWIA

Metoda obrazująca struktury wewnątrzczaszkowe przy pomocy ultradźwięków. Badanie można wykonać do momentu zarośnięcia się ciemiączka przedniego.

Jest powszechnie zalecanym badaniem przez pediatrów w przypadku:

  • wcześniactwa
  • nieprawidłowego rozwoju
  • nieprawidłowego powiększenia obwodu głowy
  • objawów neurologicznych dziecka
  • urazu okołoporodowego
  • niskiego wyniku w skali APGAR

Przygotowanie do badania: brak zaleceń.

lek.med Marcin Goczewski

Zarejestruj się 726 726 726