Szczepienia HPV

hpv sono-expert

Program profilaktyki przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego rozpoczął się pod koniec kwietnia, a pierwsze szczepienia odbędą się na początku maja.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem EMA (Europejska Agencja Leków) dot. bezpieczeństwa szczepionki przeciwko HPV.

http://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/show.html?id=131822

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2015/11/WC500196762.pdf

Jak również zachęcamy do odwiedzenia stron:
www.koalicjaRSM.pl
www.jestemprzytobie.pl
www.hpv.pl

Rekomendujemy także kontakt z Konsultantem ds. Ginekologii Onkologicznej na terenie woj. pomorskiego (dr n.med. Dariusz Wydra z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego – ordynator Kliniki Ginekologicznej i Ginekologii Onkologicznej, tel. 58 349-34-41) lub dr n.med. Mirosławem Dudziakiem z Gdyńskiego Centrum Onkologii (ordynator oddziału ginekologii onkologicznej), który jest specjalistą ginekologii onkologicznej (tel. 58 726-04-20)